Spacer trasą 1

Piętrowy budynek przy ul. Kłopotowskiego 31
Piętrowy budynek przy ul. Kłopotowskiego 31, sąsiadujący z dawną posesją synagogi, to budynek dawnej żydowskiej łaźni rytualnej, czyli tzw. mykwy.

Pobożni żydzi oczyszczali się tu przed szabatem i obmywali naczynia zakupione od ludzi innej wiary. Praska łaźnia cieszyła się uznaniem stałych bywalców i służb sanitarnych. Do dziś nie zachował się żaden element z jej dawnego wyposażenia.