Handel obwoźny

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Uchwałą Nr 702/2019 z dnia 27.03.2019r. ustalił wykaz miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Północ.

Uchwała Nr 702/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27.03.2019r. W sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego

Mapa z zaznaczonymi miejscami, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w Dzielnicy Praga-Północ:

 

l.p.

 Położenie miejsca

 

Poza pasem drogowym/w pasie drogowym

Dane kontaktowe zarządcy terenu

 1

 

 

ul. Ząbkowska róg ul. Targowej

dz. ew. nr 79 z obrębu 4-15-03

Poza pasem drogowym

 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 79 48

 2

 

 

 ul. Ząbkowska róg ul. Targowej

dz. ew. nr 79 z obrębu 4-15-03

Poza pasem drogowym

 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 79 48

 3

 

 

 ul. Jagiellońska róg ul. Darwina

cz. dz. ew. nr 40/10 z obrębu 4-12-01

Poza pasem drogowym

 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 79 48

 4

 

 

 Plac Hallera 6

dz. ew. nr 52 z obrębu 4-12-03

Poza pasem drogowym

 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 79 48

 5

 

 

Plac Hallera w rejonie studni oligoceńskiej

cz. dz. zew. nr 38 z obrębu 4-12-03

Poza pasem drogowym

 

Zarząd Praskich Terenów Publicznych
ul. Brudzińskiego 7
03-480 Warszawa
Tel. 22 277 46 00

 6

 

 

 

ul. Sawinkowa przy Pl. Hallera

dz. ew. nr 1 z obrębu 4-12-03

W pasie drogowym

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 80 06

 7

 

 

ul. Skoczylasa (odcinek od ul. Szanajcy do Pl. Hallera)

dz. ew. nr 27 z obrębu 4-12-03

W pasie drogowym

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 80 06

 

 8

 

 

ul. Skoczylasa (odcinek od ul. Szanajcy do Pl. Hallera)

dz. ew. nr 27 z obrębu 4-12-03

 

W pasie drogowym

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 80 06

 9

 

 

ul. Groszkowskiego przy Pl. Hallera

dz. ew. nr 47 z obrębu 4-12-03

W pasie drogowym

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 80 06

 10

 

 

 ul. Groszkowskiego przy Pl. Hallera

dz. ew. nr 47 z obrębu 4-12-03

W pasie drogowym

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Tel. 22 443 80 06

 11

 

ul. Wybrzeże Helskie (rej. II bramy ZOO)

 dz. ew. nr 2 z obrębu 4-15-01

W pasie drogowym

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Tel. 22 558 94 36