Handel obwoźny z wózków/rowerów gastronomicznych

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Uchwałą Nr 703/2019 z dnia 27.03.2019r. ustalił wykaz miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Północ.

Uchwała Nr 703/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 27.03.2019 r w sprawie ustalenia wykazu wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych.

Mapa z zaznaczonymi miejscami, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych

Lp.

Nazwa parku, skweru, lub położenie innych obszarów o charakterze rekreacyjnym (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb)

Ilość rowerów/wózków gastronomicznych mogących korzystać z wskazanego terenu

Zarządca terenu, w tym jego dane kontaktowe

1.

 

Skwer na Placu Hallera

Nr działki 38, Nr obrębu 41203

rower/wózek

Zarząd Praskich Terenów Publicznych
ul. Brudzińskiego 7
03-480 Warszawa
Tel. 22 277 46 00

2.

Park przy ul. Kawęczyńskiej róg ul. Boruty,

Nr działki 31/5, 31/7 i 31/9, Nr obrębu 41406 

rower/wózek

Zarząd Praskich Terenów Publicznych
ul. Brudzińskiego 7
03-480 Warszawa
Tel. 22 277 46 00