Wsparcie mieszkańców

Dyżur konsultacyjny w Dzielnicy Praga-Północ:

16 grudnia (poniedziałek) w godz. 16.00 - 18.00

13 stycznia (poniedziałek) w godz. 16.00 - 18.00

Urząd Dzielnicy Praga-Północ, Wydział Obsługi Mieszkańców, parter

Podczas dzielnicowego dyzuru konsultacyjnego mieszkańcy mogą skonsultować swoje pomysły z merytorycznymi pracownikami Urzędu Dzielnicy lub jednostek organizacyjnych, którzy podpowiedzą co powinien zawierać opis projektu, jakie elementy wziąć pod uwagę przy szacowaniu kosztów czy też dopytać o własność terenu, na którym planuje się zgłosić projekt. 

 

Na dzielnicowym dyżurze będzie można omówić projekty z zakresu:

  • edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, nasadzeń,
  • rewitalizacji skwerów czy budowy małej architektury, takiej jak miejskie leżaki, budowy psich wybiegów, ustawiania ławek lub koszy na śmieci,
  • edukacji kulturalnej, organizowania świąt sąsiedzkich, kina plenerowego, wystaw, tworzenia murali,
  • edukacji sportowej, organizowania wydarzeń o charakterze sportowym, treningów dla mieszkańców.

Dyżury telefoniczne i mailowe od poniedziałku dpiątku w godz. 8.00-16.00

- Wydział Ochrony Środowiska – Liliana Koziarska, lkoziarska@um.warszawa.pl, 22 443 79 72

- Wydział Infrastruktury i Remontów – Agnieszka Zawistowska, a.zawistowska@um.warszawa.pl. tel. 22 443 80 05

- Wydział Architektury i Budownictwa – Michał Motyczyński, mmotyczynski@um.warszawa.pl , 22 443 79 34

- Wydział Oświaty i Wychowania – Agnieszka Suszyńska, asuszynska@um.warszawa.pl , 22 443 79 79

- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Markiewicz, anna.markiewicz@um.warszawa.pl, 22 443 81 57

- Wydział Sportu i Rekreacji – Marcin Adamkiewicz, madamkiewicz@um.warszawa.pl, 22 443 80 43

- Wydział Kultury – Kamila Janus, kjanus@um.warszawa.pl , tel. 22 443 81 38, Katarzyna Łasek, klasek@um.warszawa.pl, tel. 22 44 37 960

- Zespół Dziedzictwa Kulturowego– Elżbieta Przybylska, eprzybylska@um.warszawa.pl , 22 443 79 58

- Zarząd Praskich Terenów Publicznych – Małgorzata Karczmarek, m.karczmarek@um.warszawa.pl, tel. 222774611

- Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - Jan Szczepłek, j.szczeplek@dosir.waw.pl, tel. 22 511 20 00

- Biblioteka Publiczna - Aneta Jurkowska, aneta.jurkowska@bppn.waw.pl, 22 818 60 13

 

- Ogród Jordanowski - Elżbieta Sobiecka, esobiecka@edu.um.warszawa.pl, 22 619 89 93

Więcej informacji dotyczących wszystkich dyżurów: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/skorzystaj-z-pomocy-urz-dnik-w-lista-dy-ur-w-w-dzielnicach-i-biurach