Głosowanie

Od 1 do 15 września 2020 r. mieszkańcy Warszawy mogą oddać głos na wybrane przez siebie projekty zgłosozne do budżetu obywtaelskiego, które otrzymały pozytywny wynik oceny. Ogłoszenie wyników głosowania będzie miało miejsce 30 września 2020 r.

Mieszkaniec m.st. Warszawy może zagłosować tylko raz oddając nie więcej niż 25 głosów poprzez wybór:

1. do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzilenicy lub

2. do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.

 

Mieszkańcy głosują za pomocą karty do głosowania zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz:

- podpis - w przypadku głosowania w formie papierowej,

- adres e-mail - w przypadku głosowania w formie elektronicznej.

 

Zagłosować można w formie:

- elektronicznej poprzez formularz na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl,

- papierowej - poprzez osobiste dostarczenie karty do głosowania do urzędu dzielnicy.

 

Udział osób małoletnich - w budżecie obywatelskim moga uczestniczyć osoby małoletnie, które zamieszkuja z rodzicami na terenie m.st. Warszawy. W imieniu osób poniżej 13 r.ż. karty do głosowania wypełnia rodzic/opiekun prawny. Małoletni powyżej 13 r.ż. mogą wypełnić i podpisać kartę do głosowania samodzielnie (może to też uczynić rodzic w jego imieniu).