1% dla Pragi

 

W tym roku czas na złożenie deklaracji podatkowej został wydłużony. Podatek możemy rozliczyć do końca maja br.

Jak rozliczyć PIT on-line?

Zeznanie podatkowe można rozliczyć za pośrednictwem portalu internetowego podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Można skorzystać z przygotowanego już przez administrację rządową gotowego zeznania podatkowego „Twój e-PIT” lub samodzielnie je wypełnić za pośrednictwem portalu.

1% dla Pragi

Każda osoba składająca deklarację podatkową może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to szansa, aby wesprzeć organizacje pozarządowe wspierające postawy obywatelskie, integrujące środowisko lokalne, promujące aktywność fizyczną wśród młodzieży, wspierające seniorów i nie tylko. Poniżej prezentujemy wykaz organizacji pozarządowych, które działają na Pradze-Północ i wspierają lokalną, praską społeczność.

Organizacje działające na terenie Pragi-Północ zachęcamy do kontaktu: pragapolnoc.wpk@um.warszawa.pl.

  

  

Lp.

Nazwa organizacji pożytku publicznego

Krótki opis działalności

Numer KRS

Cel szczegółowy
(jeśli jest wymagany)

1.

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ

Działa na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, wychowawczej, społecznej, materialnej. Pracuje metodą streetworkingu, co oznacza że dociera do podopiecznych tam, gdzie najczęściej spędzają czas wolny, często poza kontrolą dorosłych.

0000021174

 

2.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Aktywizuje seniorów, wspiera dzieci i młodzież, wspomaga leczenie uzależnień i współuzależnienia.

0000011861

 

3.

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

Skupia swoją działalność wokół szkolenia dzieci i młodzieży w prowadzonych przez profesjonalny zespół trenerski drużynach piłkarskich. Klub stwarza swoim wychowankom możliwość doskonalenia umiejętności piłkarskich i budowania charakteru w oparciu o wartości takie jak szacunek, uczciwość i sumienność.

0000270261

UKS BŁYSKAWICA WARSZAWA 5114

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Zajmuje się wspieraniem edukacji, rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży. Dorosłych motywuje do podejmowania zmian w życiu, współpracy i pomocy wzajemnej w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia.

00000211297

 

5.

Fundacja A.R.T.

Wspiera rodziny, młodzież, dzieci i seniorów. Pomaga tym, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami: opiekuńczo-wychowawczymi, osobistymi, prawnymi oraz doświadczają przemocy, bezsilności, wykluczenia.

0000318649

 

6.

Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi Klub Alternatywny, który wspiera rodziny w procesie wychowania, wyrównuje szanse edukacyjne, promuje styl życia wolny od agresji.

0000223182

 

7.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Wspiera osoby z niepełnosprawnością, doświadczające kryzysów psychicznych, dzieci i młodzież z tzw. „trudnych” środowisk, oraz osoby w kryzysie bezdomności.

00000 800 10

 

8.

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Zajmują się działalnością charytatywną, pomocową i edukacyjną. Prowadzą świetlicę socjoterapeutyczną. Wspierają rodziny w procesie wychowania dzieci. Prowadzą Praską Światotekę wspierając lokalną społeczność.

0000163383