Aktualności

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ
14 kwietnia 2021

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zwołał XXIX Sesję Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 21.04.2021 r. (środa), o godz. 16:00.

 

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Samorząd" w pozycji "Rada Dzielnicy"

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możlwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dielnicy Praga-Północ proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 20.04.2021 r. (wtorek) do godz. 12:00.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu nr XXVII z dnia 10.03.2021 r. oraz protokołu nr XXVIII z dnia 26.03.2021 r.

4.     Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XLII/1280/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. (druk nr 202)

5.     Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XLII/1280/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. (druk nr 203)

6.     Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat inwestycji Centrum Lokalnego na Placu Hallera.

7.     Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat planowanych inwestycji drogowych (Trasa Świętokrzyska, Trasa Tysiąclecia, wschodnia obwodnica Pragi).

8.     Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat remontów budynków, do których występują roszczenia spadkobierców.

9.     Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu drogowego na ulicach Wieczorkiewicza oraz Rzeszotarskiej. (druk nr 204)

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski i sprawy różne.

      12.  Zamknięcie Sesji.

 

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w kwietniu:

- Komisja Budżetu i Inwestycji, 20.04.2021 r. godz. 17:00.