Aktualności

Budżet obywatelski
7 czerwca 2021

Od 15 do 30 czerwca mieszkańcy mogą zagłosować na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022. Na Pradze-Północ pozytywnie zostało ocenionych aż 90 projektów. Spośród nich każda osoba może wybrać do 15 pomysłów, na które odda swój głos. Oprócz tego na karcie do głosowania mieszkańcy będą mieli możliwość popracia projektów o charakterze ogólnoemisjkim. Niektóre z tych projektów również dotyczą Pragi-Północ.

Kto może głosować w budżecie obywatelskim?

Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział w głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego. Kartę do głosowania w imieniu osób poniżej 13. roku życia wypełnia i podpisuje rodzic bądź opiekun prawny. Osoby małoletnie powyżej 13. roku życia mogą oddać głos samodzielnie.

Czy można głosować w kilku dzielnicach?

Niestety nie. Przed wypełnianiem karty do głosowania należy wybrac jedną dzielnicę Warszawy, w której odda się głosy na projekty dzielnicowe. W przypadku oddania głosu w kilku dzielnicach wszystkie głosy poparcia danej osoby zostaną uznane za nieważne. W każdej dzielnicy mieszkańcy będą mieli do wyboru tę samą listę projektów ogólnomiejskich, na które również można oddac głos.