Kasy wpłaty

Kasy - stanowiska nr 11, 12
tel.: 22 44 38 102, 22 44 38 103

Kasy przyjmują następujące opłaty:

 •  podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
 •  podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych
 •  opłata targowa
 •  opłata za odpady komunalne
 •  opłata za dzierżawę
 •  opłata za użytkowanie wieczyste
 •  opłata za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych
 •  opłata za wypis z rejestru gruntów
 •  opłata za dowód osobisty
 •  opłata skarbowa
 •  opłata administracyjna
 •  opłata za materiały przetargowe
 •  opłata za zajęcie pasa drogowego
 •  opłata skarbowa – środek transportu
 •  opłata za dowód rejestracyjny
 •  opłata za wydanie pozwolenia czasowego
 •  opłata za prawo jazdy w tym międzynarodowe prawo jazdy
 •  opłata za kartę rowerową i motorowerową
 •  opłata za pozwolenie tramwajowe
 •  opłata za tablice rejestracyjne i tymczasowe tablice rejestracyjne
 •  opłata za kartę pojazdu
 •  opłata za udostępnienie danych osobowych
 •  opłata za czynsz i świadczenia
 •  opłata ewidencyjna
 •  opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych