O dzielnicyPraga jest jedną ze starszych dzielnic Warszawy, jej obszar włączony został formalnie do miasta u schyłku XVIII w. lecz dopiero w 1945 r. nastąpił podział na Pragę Południe i Pragę Północ. Powierzchnia dzielnicy to 11,4 km2 z ok. 67 tys. mieszkańców. Znaczna część zabudowy pochodzi z początku wieku i okresu międzywojennego.

Jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy zachowała stara Praga swój naturalny historyczny rodowód.