Spacer trasą 2

Budynek tzw. PASTy
Na rogu Ząbkowskiej i Brzeskiej znajduje się szary budynek filii Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, czyli tzw. PASTy. Budynek został zdobyty przez powstańców 1 sierpnia 1944r.

Żołnierzy wypędziły niemieckie czołgi i pod osłoną nocy nastąpił odwrót. Oryginalny budynek z lat 30. stoi dziś w cieniu sąsiednich budynków.