Praga - moja pasja!

„Praga – moja pasja!

Partycypacja praskiej młodzieży w rewitalizacji dzielnicy”

 

 

Projekt „Praga – moja pasja! Partycypacja praskiej młodzieży w rewitalizacji dzielnicy” uzyskał dotację w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG i będzie realizowany od 1.04.2015 r. do 30.11.2015 r. w partnerstwie z Fundacją Hereditas.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania mają zachęcić młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego poprzez dbałość o dziedzictwo kulturowe
i udział w życiu publicznym. W ramach projektu dzieci przygotują propozycje zagospodarowania dwóch obiektów zabytkowych z terenu Dzielnicy Praga-Północ (Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13 oraz Fabryka Florange, ul. Stalowa 34). Realizacja projektu będzie miała wpływ na wzrost poczucia tożsamości lokalnej, co zaowocuje kreowaniem przez młodych ludzi samodzielnych inicjatyw na rzecz środowiska, w którym mieszkają, uczą się, spędzają wolny czas.

W projekcie wezmą udział uczniowie praskich szkół w wieku 13-18 lat, którzy pod okiem specjalistów (architekci/historycy sztuki)podczas wieloetapowych warsztatów kreacji przestrzeni przygotują własne projekty zagospodarowania zabytkowych obiektów na Pradze-Północ – Pałacyku Konopackiego i dawnej Fabryki Florange.