Zarząd Dzielnicy

Informacja dotycząca władz Dzielnicy, Burmistrza, członków Zarządu, oświadczeń majątkowych, kompetencji, rodzaju podejmowanych uchwał i efektów ich realizacji.