Historia

Naprzeciw Starego Miasta i Mariensztatu - po drugiej stronie Wisły - leży najstarsza część prawobrzeżnej Warszawy, zwana potocznie Pragą. Obszar ten włączony formalnie do miasta dopiero u schyłku XVIII w., mieści się dziś w granicach Pragi Północ, jednej z osiemnastu dzielnic blisko dwumilionowej metropolii. Swoją nazwę, będącą śladem zmagań naszych przodków z bujnymi niegdyś lasami i oznaczającą miejsce wyprażone pod zasiewy, wzięła Praga od istniejącej tu wsi, wzmiankowanej w źródłach po raz pierwszy w 1432 r.