Rewitalizacja

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest procesem obejmującym przemiany przestrzenne, gospodarcze i społeczne podejmowane na zdegradowanych obszarach miejskich, bądź terenach poprzemysłowych, które służą poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja powinna przyczyniać się do uruchamiania nowych miejsc pracy, aktywizacji mieszkańców, wywoływania w nich przedsiębiorczych postaw, zmniejszenia zagrożenia przestępczością, zachowania dziedzictwa kulturowego, podejmowania remontów i konserwacji - zwłaszcza obszarów zabytkowych.

Poniżej: link do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2022 uchwalonego przez Radę Miasta st. Warszawy w dniu 17 września 2015r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Zintegrowany Program Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku:

http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/