Europa dla obywateli

Projekt pn. „Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi” przygotowany przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ w partnerstwie z Fundacją Hereditas (lider projektu) w ramach Programu: Europa dla Obywateli, działanie 4: Aktywna pamięć europejska został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z funduszy brukselskich.

Celem projektu było upamiętnienie zlokalizowanych na warszawskiej Pradze miejsc męczeństwa, eksterminacji i prześladowań ludności dokonywanych przez nazistów i reżim stalinowski oraz upowszechnienie wiedzy na temat tych tragicznych wydarzeń. Projekt obejmował wydanie publikacji/informatora prezentującego miejsca na Pradze-Północ związane z działaniem GESTAPO, NKWD i UB oraz wyznaczonie ścieżki turystycznej szlakiem ww. obiektów. Uzupełnieniem i rozwinięciem zadania jest portal internetowy (obiekty, opisy, zdjęcia archiwalne, relacje świadków, filmy).

Więcej informacji pod adresami:
Informacja o spacerze w ramach projektu „Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi”
Informacja o projekcie na stronie Fundacji HereditasW ramach projektu „Losy Warszawskiej Pragi w czasach nazizmu i stalinizmu” dofinansowanego z Programu Europa dla Obywateli działanie 4: Aktywna pamięć europejska ukazała się publikacja Huberta Kossowskiego „Cień od Wschodu” oraz film dokumentalny "Losy Warszawskiej Pragi w czasach nazizmu i stalinizmu" jako materiał źródłowy, oparty na bogatych archiwaliach i relacjach świadków.